95 -vuotias yhdistys

MLL :n Juupajoen yhdistys on kunnioitettavat 95 -vuotta. MLL perustettiin Juupajoella tarkalleen 26.5.1923. Yhdistys toimi heti alun alkaen pääsääntöisesti lasten ja heidän perheidensä hyväksi, mutta auttoi paljon myös muita vähävaraisia, jotka yleensä olivat vanhuksia tai jotenkin sairaita, vammautuneita yms.

Ensimmäisenä toimenaan yhdistyksen hallitus palkkasi koululle kouluhoitajattaren, joka edelsi kouluterveydenhoitajaa. Tämä tapahtui heti ensimmäisen toimivuoden syksyllä. Äideille lainattavaksi valmistettiin ns. kiertokoreja, joissa oli vaatteita, peittoja, yms. tarvikkeita vauvan hoitoon. Nämä korien sisältämät tekstiilit valmistettiin kerran viikossa kokoontuneessa ompeluseurassa. Kiertokori oli tavallaan nykyisen äitiyspakkauksen esimuoto. MLL :n toiminnan myötä on myös kehittynyt päivähoito, uimakoulut, hammashuolto, kodinhoito ja pienten lasten kerhot, jotka ajan saatossa ovat muuttuneet kunnalliseksi toiminnaksi. Yhdistys osallistui myös terveystalon rakentamiskustannuksiin.

Sota-aikaan ja sen jälkeen MLL :llä oli suuri merkitys paikkakunnan ihmisten avustamisessa arjessa eteenpäin. MLL toimi tuolloin SPR :n yhteydessä. 40 -luvun puolivälistä lähtien toiminta oli erittäin vilkasta ja aika oli antoisaa avustuksien ja lahjoituksien aikaa, mm. Surahammarin kunta Ruotsista avusti niin elintarvikkeilla, tavaralla kuin rahallakin. Sotaorpojen auttamiseksi perustettiin sotakummivaliokunta, jonka tehtävänä oli jakaa avustukset orvoille ja huolehtia, että kaikki orvot niitä saivat.

Ensimmäiset Juupajokelaiset tukioppilaat koulutettiin syksyllä 1986. Siitä lähtien tukioppilaita on koulutettu ja jaettu stipendit vuosittain. Monille tuttua Taideleiriä on järjestetty vuodesta 1987 lähtien, nykyään nimellä Kesäleiri. Toimintaa on rahoitettu kautta aikojen jäsenmaksuilla, avustuksilla ja jos jonkin moisilla tempauksilla; iltamilla, juhlilla, arpajaisilla, myyntitoiminnalla, lahjoituksilla, vuokraustoiminnalla yms. kullekin ajalle sopivalla tavalla.

Monessa ollaan oltu mukana ja tullaan myös olemaan. Kaiken tämän on mahdollistanut se vapaaehtoisten joukko, joka on pyyteettömästi jaksanut toimia yhdistyksen ja sen tavoitteiden hyväksi. Lisäksi suuri merkitys on tietysti ollut yhteistyötahoilla. Kiitos kaikille!

Tarja Rakeen kirjoituksesta Juupajoen kunnan 100 -vuotis juhlalehdestä mukaeltu.

16.04.18/EP